Veileder Klatreanlegg

Veileder

Skal dere bygge ny klatrevegg? Denne veilederen legger føringer for klatreanlegg som ønsker å søke økonomisk støtte til bygging, og krav til de som skal arrangere nasjonale eller internasjonale konkurranser. Støtten er avhengig av størrelse og type, i veilederen er derfor klatreanlegg kategorisert i fire klasser - små, mellomstore og store anlegg, samt buldreanlegg. 


Veilederen har kommet frem gjennom innspill fra utøvere, veggleverandører og drivere av klatrevegger. Det er lagt vekt på at flest mulig hensyn skal være ivaretatt.

Veilederen ble utgitt i 2015.

Trykk her for å laste ned veilederen som pdf


Nettbutikk: Norges Klatreforbund
Nettadresse: http://www.klatring-butikk.no