Klatring og funksjonsnedsettelse

Klatring

Dette kompendiet er utarbeidet av Norges klatreforbund (NKF) og skal inngå som informasjon i NKFs trenerutdanning. Hensikten med kompendiet er å gi en innføring i tilrettelegging og tilpasning av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse, med spesiell vekt på klatreaktivitet.

 

Vi ønsker med dette kompendiet å bidra til å skape trygghet hos klatreinstruktører når det gjelder hvordan man kan tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelse kan utfolde seg aktivt, med klatring som arena. Det er viktig at vi tør å prøve, og inkluderer målgruppen i ulike aktiviteter.

 

Kompendiet er skrevet med henblikk på grunnleggende nybegynneropplæring der topptausikring og buldring er utgangspunktet, men de erfaringene som formidles, kan også være nyttige i kontakt med mer erfarne utøvere. Det er primært utarbeidet med tanke på instruktører og klatrere som behersker grunnleggende ferdigheter innen nybegynneropplæring.


Trykk her for å laste ned kompendiet i pdf-format.Nettbutikk: Norges Klatreforbund
Nettadresse: http://www.klatring-butikk.no