Innføring i klatring

Innføring

Boka gir en grundig innføring i klatre- og sikringsteknikker, bruk av utstyr, tips og råd for den bevisste klatrer.
 
Innføring i klatring dreier seg hovedsakelig om inneklatring og klippeklatring. Dette er både begynnelsen og fortsettelsen for de fleste klatrere, og det er her den grunnleggende sikringsteknikken læres. Bokas hensikt er å gi en fyllestgjørende innføring i teknikker, metoder og sikkerhetsrutiner til begynnere i faget, og et fundament av kunnskap til instruktører på vanlige klatrekurs.

Stein Tronstad har klatret i over 20 år, og har lang erfaring som instruktør og kursholder. Han er styremedlem i Norges Fjellsportforum og Norges Klatreforbund, har ledet forbundets arbeid med klatresikkerhet gjennom 10 år og er en sentral bidragsyter i utviklingen av NKFs instruktørutdanning. Siden 1989 har han vært aktiv i den alpine fjellredningstjenesten og er nestleder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF).
 
Pris: 298 kr

Antall sider: 320
Boka er gitt ut i samarbeid med Norges Klatreforbund, Den Norske Turistforeningen og Akilles Forlag.
Forfatter: Stein Tronstad


Nettbutikk: Norges Klatreforbund
Nettadresse: http://www.klatring-butikk.no