Klatrevettplakaten

Klatrevettplakaten

Plakaten som bør henge godt synlig på alle klatresenter og vegger.

NKF har laget en oppdatert og ny Klatrevettplakat som oppsummerer de viktigste sikkerhetsreglene og som er ment til oppslag på innendørs klatrevegger.

Illustrert og lettfattelig veiledning til sikker klatring på innevegg.

Gode råd basert på ulykkesrapport og praktisk erfaring.

Plakaten er gratis tilsendt klatreklubber og veggeiere.Nettbutikk: Norges Klatreforbund
Nettadresse: http://www.klatring-butikk.no